22-02

AmsterdamKoningsdag.nl: Alles over...

Zoek je meer informatie over Koningsdag of -nacht in Amsterdam? Bezoek dan onze website: amsterdamkoningsdag.nl! Deze site... Lees meer »

Ga voor informatie over Koningsdag 2016 in Amsterdam naar onze nieuwe website:
www.amsterdamkoningsdag.nl

Spelregels

Zoals ieder jaar zijn er een aantal regels waaraan iedereen zich dient te houden tijdens Koninginnedag en -nacht. Deze regels worden elk jaar weer vastgesteld door de gemeente Amsterdam om te zorgen dat het gezellig blijft. De belangrijkste spelregels en tijden staan hier voor je op een rij.

De spelregels voor Koninginnedag Amsterdam gelden van 29 april vanaf 15.00 uur tot en met 30 april 2013. Op deze pagina staat een beknopte samenvatting van de spelregels die zijn opgesteld door de gemeente Amsterdam. De volledige spelregels kan je hier downloaden.


Snel naar: Openingstijden - Evenementen - Vrijmarkt - Alcohol - Etenswaren - Vergunningen - Verordening - Meer informatie

Openingstijden horeca

In de nacht van 29 april op 30 arpil is voor de horeca de weekendregeling van toepassing. Horecazaken met een vergunning mogen tot 04.00 uur open blijven. Nachthoreca mag zelfs open blijven tot 05.00 uur. In gebieden met veel nacht-horeca, zoals het Rembrandtplein en het Leidseplein, geldt het gebruikelijke afkoelregime. Na 04 uur mag er geen alcohol meer worden geschonken. Nieuwe gasten mogen niet meer naar binnen.

Broodjeszaken (alcoholvrij) zonder terras mogen in de hele binnenstad tot uiterlijk 06.00 uur open blijven. Uitgezonderd zijn zaken met een vergunning die een eerdere sluitingstijd aangeeft en zaken die zich bevinden in de uitgaansgebieden Leidseplein en Rembrandtplein en de straten in de directe omgeving van deze pleinen.

In de ochtend van dinsdag 30 april 2013 is er een rustblok tussen 05.00 uur en 09.00 uur. Horeca moet gesloten zijn. Wel mag er gewerkt worden aan de opbouw voor Koninginnedag.

Op dinsdag 30 april mogen horecazaken vanaf 09.00 uur 's ochtends weer open. In de nacht van 30 april op 1 mei gelden weer de gebruikelijke (doordeweekse) openings -en sluitingstijden.


Evenementen

Om de binnenstad te ontlasten worden op Koninginnedag 2013 alleen kleinschalige evenementen toegestaan in de binnenstad. Voor grootschalige evenementen is in overleg met de organisator een locatie buiten het centrum gezocht. In de binnenstad zijn de evenementen openbaar en vrij toegankelijk. Voor de grootschalige evenementen is het noodzakelijk een kaartje te kopen. Deze zullen alleen in de voorverkoop te koop zijn.

Op Koninginnenacht zullen de evenementen met buitenpodia met levende muziek vanaf 19.00 uur beginnen. Vanaf dat moment mogen ook de buitentaps open. Om 01.00 uur 's nachts zijn de evenementen afgelopen, moet de muziek uit en de buitentaps dicht.

Op Koninginneadg mogen vanaf 11.00 uur de buitentaps weer geopend worden. Een uur later, vanaf 12.00 uur zullen de evenementen ook daadwerkelijk beginnen. Om te zrogen dat niet iedereen tegelijk naar huis gaat, gelden er dit jaar verschillende eindtijden:

Vrijmarkt

De vrijmarkt is overal toegestaan tijdens de viering op Koninginnedag vanaf 6.00 uur tot 20.00 uur. Vanaf 06.00 uur mag er dus begonnen worden met de vrijmarkt, vanaf dit tijdstip mag je dus je plaats innemen. De vrijmarkt is om 20.00 uur afgelopen. Je wordt dan verzocht om je plek netjes achter te laten. Ruim alle onverkochte spullen netjes op, neem ze mee naar huis of doe ze in een zak en zet ze bij een vuilnisbak.

Het Vondelpark is op dinsdag 30 april gereserveerd voor kinderen. Er mogen alleen activiteiten plaatsvinden gehouden door kinderen. In het hele park worden (beroeps) handelaren geweerd. Tussen de Van Baerlestraat en de Stadhouderskade is geen vrijmarkt toegestaan. Het park wordt op 29 april om 20.00 uur afgesloten. Op 30 april is het vondelpark vanaf 9.00 uur weer geopend.

Op Koninginnedag blijft de Verordening op de Straathandel van kracht. Dit betekent dat de verkoop van alcohol, bederfelijke etenswaren (vlees, vis, zuivel) en levende dieren door particulieren niet is toegestaan. Particulieren mogen wel blikjes of plastic flesjes fris verkopen.

Voor meer informatie over de vrijmarkt, zie onze vrijmarkt-pagina.

Alcohol

Verboden alcohol in bezit te hebben Particulieren mogen niet meer dan één stuk (zwak)alcohol bij zich hebben. Indien je meer dan één drankje bij je het loop je het risico van inbeslagneming. Six-packs, tapvaten en vaten bestemd voor de thuistap worden beschouwd als meer stuks alcohol. Het is ook niet toegestaan om zonder vergunning drank te verkopen (of weg te geven!), dit kan je zelfs een fikse boete opleveren. Hier wordt ook actief op gecontroleerd.

Behalve de gemeente voert ook de NS op Koninginnedag een streng alcoholbeleid. In de treinen en op de stations geldt een algeheel alcoholverbod. Het is verboden alcoholhoudende drank mee te nemen. Op de stations en in de treinen wordt daarom ook geen alcohol verkocht. Deze maatregel geldt vanaf 29 april 19.00 uur tot 1 mei 07.00 uur. Het toch bij je hebben van alcoholhoudende drank (dus ook bier) kan je een boete opleveren.

Enkel de horeca die in het bezit is van de vereiste papieren mogen alcohol verkopen. Zij dienen zich hierbij aan de Drank- en Horecawet te houden. Dit houdt in dat ze geen alcohol aan jongeren onder de 16 jaar mogen verkopen en geen sterke drank onder de 18 jaar. Verder heeft de gemeente Amsterdam met de horeca enkele afspraken gemaakt die, naast de gebruikelijke regels, gelden tijdens Koninginnenacht en -dag. Dit betreft:


Winkels en supermarkten


Ook voor de detailhandel gelden op Koninginnedag extra regels omtrent de verkoop van alcohol. Winkels en supermarkten in het centrum (gebied omgeven door S100) mogen op 30 april maximaal één stuk alcohol per klant verkopen. Ook hier geldt dat six-packs, tapvaten en dergelijke als meer stuks alcohol worden beschouwd. Verder geldt dat:

Verkoop etenswaren

De verkoop van bederfelijke etenswaren tijdens Koninginnedag is voor particulieren niet toegestaan. Zij mogen geen vlees, vis of visproducten, zuivel of producten waarin zuivel wordt gebruikt verkopen. De verkoop van deze zogenaamde bederfelijke waar is alleen toegestaan aan de in Amsterdam gevestigde horeca of aan beroepshandelaren.

Een beroepshandelaar dient in het bezit te zijn van een bewijs van inschrijving als ambulante handelaar van de gemeente Amsterdam of in het bezit van een geldige CRK-kaart (Centraal Registratiekantoor voor de Ambulante Handel). Zowel het bewijs van inschrijving als de legitimatie op naam moet ter plekke kunnen worden getoond. Deze handelaren mogen alleen de waren verkopen die vermeld staan op deze bewijzen.

Niet-horecabedrijven zoals bakkerijen, slagerijen en groentewinkels mogen zowel vanuit hun zaak, als voor hun eigen deur, bederfelijke waar verkopen, mits het zogenaamde branche-eigen etenswaar betreft die voor directe consumptie is, bijvoorbeeld de groenteman met vruchtensalades, de slager met broodjes hamburger of de bakker met puddingbroodjes. Verkoop van alcohol houdende drank voor de deur is niet toegestaan.

Voor de bereiding van de waren geldt dat dit alleen mag plaatsvinden in bedrijfsruimten, dus niet op de kramen. Bederfelijke waar moet gekoeld bewaard worden beneden de 7ºC, of warm boven de 60ºC. Het gebruik van een grill of een barbecue voor het afbakken van vlees door beroepshandelaren gericht op onmiddellijke verkoop (de zgn. eenvoudige handeling) is toegestaan mits aan de eisen van de Brandweer Amsterdam en de Voedsel en Warenautoriteit is voldaan.

Vergunningen

Op Koninginnedag (en -nacht) is een vergunning nodig voor het plaatsen van objecten, het maken van versterkte muziek en/of het houden van een evenementen. Dit geldt ook voor het plaatsen van geluidsboxen op straat of in de vensterbank of voor versterkte muziek vanaf boten. Het aanvragen van een vergunning is echter niet meer mogelijk, de aanvraagtermijn is al verstreken.

De gemeente Amsterdam beschouwd alles wat tijdelijk wordt neergezet een 'object', waarvoor dus een vergunning is toegestaan. Onder objecten worden bijvoorbeeld verstaan: podia, dj-booths, tapinstallaties, barren, marktkramen, ecotoiletten, plaskruizen en tenten en andere bouwsels waar tenminste 5 mensen op of in kunnen.

Verder is het niet toegestaan om zonder vergunning voorwerpen voor reclamedoeleinden, reclamemateriaal of ander materiaal onder het publiek te (laten) verspreiden. Eventuele kosten van het opruimen van dit materiaal zal door de gemeente op de overtreder verhaalt worden.

Verordening Troonswisseling

Naast de spelregels is door de burgemeester van Amsterdam voor 29 april, 30 april en 1 mei 2013 een speciale Troonswisselingsverordening afgekondigd. Dit betekent dat in delen van de stad extra maatregelen van kracht zijn. Hiermee wil de burgemeester waarborgen dat de troonswisseling feestelijk, open, veilig en ongestoord kan verlopen.

De verordening houdt onder meer in dat op bepaalde locaties alleen toegang is voor genodigden die geaccrediteerd zijn en een veiligheidsscreening hebben ondergaan. Dit betreft bijvoorbeeld het Koninklijk Paleis, de Nieuwe Kerk en locaties die onderdeel zijn van de Koningsvaart. Ook is het gedurende een bepaalde tijd niet toegestaan om in de nabijheid van het Paleis en de Nieuwe Kerk op balkons of daken te staan. In het gebied binnen de ringweg A10 zijn bijvoorbeeld radiografisch bestuurbare vliegtuigen niet toegestaan.

Het gebied waarbinnen de maatregelen gelden is zo klein mogelijk gehouden en de duur van de maatregelen zijn zo kort mogelijk. De precieze maatregelen en de tijden waarop deze gelden kunt u terugvinden in de verordening.

Meer informatie

De spelregels omtrent Koninginnedag in Amsterdam worden vastgesteld door de gemeente Amsterdam. Voor meer informatie over de spelregels kan je dan ook terecht op de website van de gemeente Amsterdam. Daar kan je ook de laatste versie van de officiële spelregels downloaden.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste Koninginnedag nieuws.

Meer informatie


Cookies helpen ons bij het leveren van onze diensten. Door gebruik te maken van deze website, of op OK te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies op KoninginnedagAmsterdam.nl.

Meer info